Privacy statement

Beste bezoeker van Sally’s takeaway,

Fijn dat u onze website bezoekt en informatie verstrekt via het contact-, nieuwsbrief-, inschrijf en/of het offerteformulier. Wij laten graag zien dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Sally’s takeaway verzamelt op de website www.sallystakeaway.nl persoonsgegevens, er worden ook gebruik gemaakt van cookies en webstatistieken. Hieronder leest u hoe en waarom gegevens worden verzameld en cookies worden gebruikt.

Wie zijn wij?

Sally’s takeaway is onderdeel van Food ‘n’ Mood is gevestigd aan de Lange Schaft 30A te Houten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Onze contactgegevens:
Food ‘n’ Mood
Lange Schaft 30A
3991 AP Houten
Telefoonnummer: 0343 – 56 13 47Kevin Jansen is de Functionaris Gegevensbescherming van Food ‘n’ Mood. Hij is te bereiken via info@foodnmood.nl.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Sally’s Takeaway verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Postcode
 • Plaatsnaam
 • Mobiele telefoonnummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Rekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een offerte- of contactformulier in te vullen, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sally’s takeaway verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling en/of het uitvoeren van de overeenkomst
 • Om goederen en/of diensten bij u af te leveren
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van uw offerteaanvraag
 • Het afhandelen van uw contactverzoek

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sally’s takeaway bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: alle persoonsgegevens worden maximaal 24 maanden bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sally’s takeway verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Food ‘n’ Mood blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Sally’s takeaway gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Sally’s takeaway gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Functionele cookies

De site gebruikt cookies om bezoekers uit elkaar te houden. Deze cookies worden bij voorbeeld ook gebruikt voor ingelogde bezoekers om de authenticatie en authorisatie te onthouden. De namen van deze functionele cookies bestaan uit een reeks van 32 tekens bestaand uit cijfers en de letters “a” t/m “f”. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de site, en worden alleen tijdens het bezoek bewaard.

Analytische cookies

De site gebruikt Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen om de site verder te kunnen verbeteren. Hiervoor is een databewerkingsovereenkomst met Google gesloten, verder is gegevensuitwisseling met andere Google diensten uitgeschakeld en IP adressen worden geanonymiseerd. De namen van deze analytics cookies beginnen met “_ga”. Gegevens geassocieerd met cookies worden door Google na 26 maanden verwijderd.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Food ‘n’ Mood en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@foodnmood.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Food ‘n’ Mood wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Food ‘n’ Mood neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@foodnmood.nl

0